top of page

Hotové plisovací formy

Plisé ležaté 

1.jpg

          A                   B                    C                    D

     šíře skladu      hotové plisé     délka skladu     max. délka látky

________________________________________________________

         50mm                 76cm                    78cm                    143cm    pouze jemné látky     

         75mm                 64cm                    90cm                    145cm    bez zašité délky

          1cm                    107cm                   90cm                    300cm

         1,5cm                  107cm                   90cm                   300cm

          2cm                    110cm                   90cm                    310cm

          3cm                   107cm                    90cm                   300cm  

          5cm                   110cm                    90cm                   300cm

rovné.jpg

Plisé ležaté protisklady

2.jpg

         A                   B                    C                    D                    E

         šíře                    hotové                  délka                 max. délka         mezera       

   protiskladu            plisé                   skladu                    látky             mezi sklady

________________________________________________________

          3cm                     123cm                     90cm                      297cm                   2,5mm 

          4cm                     123cm                     90cm                      313cm                     3mm

          5cm                     123cm                     90cm                      302cm                    4mm

          7cm                     110cm                     90cm                      310cm                     2mm

protisklad.jpg

Plisé stojaté paprskové

Pozor!

nenaplisuje se 22cm

v budoucím

průstřihu na pas!

3b.jpg

           max.délka        max.spodní         průměr          poloměr 

             skladu              šíře skladu         půlkola          půlkola

               90cm                      3,5cm                   202cm              101cm

Menší forma

Větší forma

          max.délka        max.spodní         průměr          poloměr

            skladu              šíře skladu         půlkola          půlkola

            119cm                       5,5cm                  260cm               130cm

Větší forma

Fashion-Pleats-018.jpg
Pink and Blue Texture

Plisé stojaté rovné

bottom of page